درباره ما

فعالیت ها و خدمات شرکت موبایل آمپلی فایرز ، شامل عرضه دستگاههای تقویت کننده آنتن موبایل و ریپیتر موبایل و همچنین ، فروش مختل کننده های آنتن موبایل و انواع مسدود کننده سیگنال موبایل میباشد .