دستگاه جمر چیست؟ این دستگاه سیگنال موبایل را مسدود میکند و ساخت جمر کار تخصصی میباشد .


قیمت دستگاه مسدود کننده موبایل در شرکت سیگنال بوستر به نسبت سایر شرکتها ، به دلیل واردات مستقیم آن ، از لحاظ قیمتی نازلترین است . مضرات دستگاه جمر مانند مضرات آنتن موبایل است و تفاوتی ندارد . ساخت دستگاه جمر در مقیاس و تعداد کم مقرون به صرفه نمیباشد .


قیمت دستگاه قطع کننده آنتن موبایل در شرکت سیگنال بوستر با حداقل سود در نظر گرفته شده است . قیمت دستگاه مسدود کننده امواج موبایل با قدرت این دستگاهها نسبت مستقیم دارد . 

فروش مسدود کننده موبایل در شرکت سیگنال بوستر بدون واسطه انجام میگیرد و برای فروش جمر قوی نیاز به مجوز نیروی انتظامی و سازمان مقررات و تنظیمات رادیویی هست. 

میزان پوشش دستگاه جمر ، رابطه معکوسی با میزان آنتن دهی موبایل در محیط مورد نظر دارد . یعنی هرچه میزان آنتن دهی بهتر باشد ، مسدود کننده موبایل مورد نظر توان پوشش فضای کمتری را دارد .