در خصوص مبحث مضرات دستگاه جمر آنتن موبایل ،ذکر این نکته ، ضروریست ، که این سیستم ها دار ت قدرت خروجی طراحی شده برای مکانهای داخلی میباشد و در بهترین حالت توان این سیستم ها در حد 27 dbi میباشد که به نسبت سایر دستگاههایی که امواج را منتشر مینمایند ،  توان بالایی نبوده و نکته دیگر اینکه این سیستم ها و سایر سیستم های الکترونیکی طبق استاندارهای ایمنی و سلامتی جهانی ICNIRP  تولید شده و درصد آسیب انها در حیطه محدوده مجاز میباشد  .

کور کننده موبایل یا در اصطلاح نوفه ساز ها ، امواجی را در دامنه های بالا تولید میکنند که ضرر و میزان آسیب این دستگاهها در میان پزشکان مورد مناقشه است ، ولی اغلب پزشکان در مورد این قضیه اجماع دارند که مضرات دستگاه مسدود کننده موبایل ، امری نیست که بدلیل تلقین و بطور ساختگی باشد ، حتی برخی از کشورها مصرف و حتی تولید این سیستم ها را ممنوع کرده اند . 

این در خصوص استفاده از مختل کننده ها لازم است که این سیستم ها ، برای استفاده طولانی مدت نبوده و باید در بازه های زمانی که نیاز است آنتن دهی موبایل مسدود گردد ، از آن استفاده نمود . رعایت این مطلب ، برای جمرهای جیبی ، در ارجحیت قرار دارد و نکته دیگر اینکه بهتر است که تنها ، بازه های فرکانسی مورد نیاز در جمرها ، مورد استفاده قرار گیرد ، به عنوان مثال اگر تنها مسدودسازی موبایل در زمینه مکالمه نیاز است ، فقط باند GSM را روشن نماییم و اگر قطع کردن آنتن دهی تنها در زمینه اینترنت موبایل را میخواهیم مسدود کنیم ، باند DCS را فعال نماییم .با رعایت روشهای فوق میتوان ، درصد آسیب این سیستم ها را به حداقل رساند .