آیا نصب تقویت کننده آنتن موبایل ، ایراد قانونی دارد ؟

در صورتیکه در نصب تقویت کننده های سیگنال موبایل ، موارد لازم رعایت نشود ، ممکن است که در فرستنده های اپراتورهای شرکت های مختلف ، اختلال ایجاد کرده و این اختلال در دستگاههای شرکت های ارایه کننده خدمات ، به سرعت نمایان گشته و قابل کشف میباشد . 

معمولا ، استفاده از آنتن های پنلی ، به جای گیرنده های لگاریتمی ، این ایراد را بوجود می آورد . دلیل این مشکل در سیستم های افزایش آنتن موبایل این است که آنتن های پنلی زاویه دریافت زیادی دارند و آنتن های لگاریتمی، دارای زاویه دریافت کمتری هستند (13 درجه) .

بدلیل زاویه دریافت بالای آنتن پج پنل ، و اینکه بالطبع زاویه ارسال نیز به هنگام سیگنال برگشتی از دستگاه بوستر به طرف بی تی اس بالا میرود ، امکان اختلال را بالا میبرد . 

معمولا در صورتیکه سیستم های مخابرات ، بوسیله سیستم تقویت انتن دهی نصب شده دچار اختلال نگردد ، استفاده از آن بلامانع است .