تقویت کننده آنتن موبایل ارزان قابلیت انتقال اینترنت 4g را ندارد و دستگاه افزایش آنتن دهی موبایل حتما باید دوکانال باشد .
ساخت تقویت کننده آنتن موبایل در مقیاس و تعداد کم به هیچ وجه به صرفه نمیباشد .
تقویت کننده آنتن موبایل 4g ، فرکانس را در باند 1800 انتقال میدهد .
ساخت مدار تقویت کننده آنتن موبایل هم در مقیاس و تعداد کم به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست .
تقویت کننده آنتن تلویزیون ، از لحاظ کارکرد و عملکرد شبیه سیستم های تقویت آنتن موبایل میباشد ولی کارکرد یکسانی ندارد .
ترفند تقویت آنتن موبایل هم عموما با نصب نرم افزار بر روی گوشی حل نمیشود و نیاز به تقویت آنتن تلفن همراه دارد .
تقویت کننده آنتن موبایل ایرانسل ، تفاوتی با دستگاه تقویت آنتن همراه اول ندارد و هر دستگاهی که اپراتور همراه اول را پوشش میدهد ، بی گمان ایرانسل را نیز پوشش میدهد .