Splitter

Splitter

کارایی اسپلیترها  Splitter

اسپلیتر ها، قطعاتی هستند که عمل تفکیک امواج صوتی و اینترنت،را بر روی خطوط تلفن انجام میدهند ولی در زمینه تجهیزات تقویت کننده آنتن موبایل ، وظیفه تقسیم سیگنالهای تقویت شده در دستگاههای تقویت آنتن موبایل و تخصیص این امواج تقسیم شده بین فرستنده های نصب شده در محیط را دارند و به عنوان مقسم از آنها استفاده میگردند . اسپلی...

کارایی اسپلیترها  Splitter

اسپلیتر ها، قطعاتی هستند که عمل تفکیک امواج صوتی و اینترنت،را بر روی خطوط تلفن انجام میدهند ولی در زمینه تجهیزات تقویت کننده آنتن موبایل ، وظیفه تقسیم سیگنالهای تقویت شده در دستگاههای تقویت آنتن موبایل و تخصیص این امواج تقسیم شده بین فرستنده های نصب شده در محیط را دارند و به عنوان مقسم از آنها استفاده میگردند . اسپلیترها بسته به میزان فرستنده مورد نیاز در محیط انتخاب میشوند . splitterهای یک به دو ، یک به سه و ..... از انواع مختلف اسپلیترهاست .  

بیشتر

Splitter 11 محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 11 از 11 مورد
نمایش 1 - 11 از 11 مورد