در میان مدل های مختلف سیستم های تقویت کننده انتن موبایل ، چگونه میتوان دستگاه مناسب خود را انتخاب کرد ؟
اولین فاکتور در انتخاب دستگاه افزاینده آنتن موبایل ، این مورد است که شما نیاز به تقویت 1-کدام باند و یا کدام فرکانس و یا کدام اپراتور تلفن همراه هستید . در این صورت ما دستگاه خود را که میتواند تک باند ، دوباند ، سه باند و چهار باند باشد را انتخاب میکنیم .
دومین فاکتور در انتخاب دستگاه بهبود دهنده قدرت آنتن دهی موبایل ، 2- میزان فضایی است که ما نیاز به بالا بردن قدرت سیگنال موبایل در آن محیط را داریم . هر چقدر میزان فضای ما بیشتر باشد ، طبیعتا باید دستگاه قویتری را برای بهبود سیگنال موبایل آن محیط انتخاب کنیم . 
سومین فاکتور در انتخاب تقویت کننده امواج تلفن همراه ،3- میزان کاربریست که از آن دستگاه بطور همزمان استفاده مینمایند . هر چه کاربر بیشتر باشد دستگاه باید TRX بالاتری را داشته باشد .
چهارمین فاکتور در انتخاب این دستگاهها : نوع تقسیم بندی فضاییست که قرار است دستگاه در ان مکان نصب شود .اگر تقسیم بندی اتاقها دیوار یا بتون مسلح باشد مسلما از انتقال سیگنال به مقدار زیادی جلوگیری میکند ولی اگر تقسیم بندی محیط پارتیشن باشد سیگنال براحتی در محیط به جریان میافتد .
                                                                  
 منبع