در برخی از سایتها ، نرم افزار هایی پیشنهاد شده که در بوسیله آنها میتوان ، آنتن موبایل را در خانه و یا محیط خود بهبود بخشید . 

با عباراتی نظیر نرم افزار تقویت انتن موبایل و یا برنامه تقویت سیگنال تلفن همراه روبرو میشویم . در واقع اینگونه نرم افزارها تنها قادر به نمایش میزان سیگنال یا مقدار امواجی است که در آن محیط ، گوشی شما از بی تی اس دریافت میکند . 

نمایش میزان سیگنال، نوع سیگنال شامل 3G  ، LTE ،  2G بودن سیگنال و قدرت آن . در برخی از این نرم افزارها ، دکل های موجود در محدوده و فاصله شما از دکل مخابرات و سایر اطلاعات نشان داده شده ولی هیچکدام از این موارد قادر به تقویت امواج موبایل شما نبوده و در کیفیت اینترنت و یا مکالمه شما تاثیری ندارد .   

در کل ذکر این نکته لازم است که مشکل آنتن دهی موبایل با نرم افزار قابل حل نیست و نیاز به نصب دستگاه تقویت آنتن موبایل لازم و ضروری است .