موارد مصرف مسدودکننده موبایل

همانطور که تلفن همراه در زمانه فعلی بسیاری از امور را تسهیل کرده و باعث بالارفتن کیفیت زندگی شده ، لازم است که استفاده کنندگان و کاربران این وسیله فرهنگ استفاده صیحیح از آن را نیز داشته باشند تا مخل آرامش و آسایش دیگران نگردند . 

بنابراین ابتدا باید فرهنگ صحیح استفاده را نهادینه کنیم و استفاده از دستگاه مسدودکننده سیگنال موبایل و قوه قهریه را باید به عنوان آخرین مرحله دانست . 

برخی مکانها که قابلیت استفاده از جمر آنتن موبایل را دارد شامل : 

کتابخانه ها (مسدود کردن آنتن کتابخانه ها)

بیمارستان ها و بخش های مراقبت های ویژه (مسدود کننده آنتن موبایل بیمارستانها )

آسایشگاههای کارمندی و کارگری (قطع کردن انتن موبایل خوابگاهها )

مراکز فرهنگی و هنری مانند مختل کردن آنتن گالری ها و موزه ها

مسدود کردن امواج موبایل امامزاده ها و فضاهای زیارتی و دینی نظیر تکیه ها