برای افزایش انتن دهی محیط های خارجی مانند معدن ها و روستا ها و نقاط بیرون شهر ، شرکت موبایل امپلی فایرز راهکارهای متفاوتی را جهت حل مشکل دارد . 

کارشناسان شرکت ما بدین منظور ابتدا به موقعیت مورد نظر رفته و منطقه را شناسایی میکنند . پس از ان بوسیله ابزارهای اندازه گیری مخصوص اینکار نظیر سایت مستر (site master) سیگنالهای محیط را اندازه گرفته و پلن اجرایی را با توجه به نیاز ، بصورت مکتوب به کارفرما ارایه میکند .

راهکارهای متفاوتی وجود دارد که میتوان از آنها نام برد :

Frequency Shifting : این روش مناسب فضاهایی است که در آن مکان به هیچ وجه سیگنالی جهت تقویت وجود ندارد . در این مکانها کارشناسان ما نزدیک ترین نقطه که دارای سیگنال مناسب است را شناسایی و سایت شماره 1 را در آن نقطه ایجاد میکنند .

در سایت ایجاد شده شماره 1 سیگنال اولیه بوسیله گیرنده امواج موبایل دریافت شده و پس از تقویت آن بوسیله رپیتر آنتن موبایل و آنتن فرستنده به سایت شماره 2 که در نزدیکی محل مورد نظر است پرتاب میگردد . 

در سایت شماره دو سیگنال سایت اولیه دریافت شده و بوسیله ریپیتر تقویت کننده آنتن موبایل تقویت شده و محل مورد نظر را تحت پوشش قرار میدهیم . معمولا در این سیستم ها در یکی از سایتها باید از سیستم شارژ سولار و یا سیستم های برق خورشیدی استفاده نمود . حدود قیمت سیستم های سولار  به نسبت به توان دستگاه متغیر است .

در کل هزینه تقویت کننده آنتن موبایل به روش فرکانسی شیفتینگ ، به دلیل اجرا کردن دو سایت مجزا دارای بار مالی بیشتری به نسبت دیگر سیستم ها دارد .