از دیگر پروژه های انتن دهی موبایل که توسط این شرکت انجام گردید ، پروژه ایران مال مربوط به شرکت کیسون بود . 

در پروژه ایران مال به دلیل حجم زیاد سازه های بتونی در اطراف دفتر فنی شرکت کیسون که در انجا مستقر است ، و همچنین نمای کامپوزیت این سازه ها و بدلیل اینکه در اینگونه نماها از المنیوم استفاده شده و اینکه فلزات قابلیت جذب سیگنال بالایی دارند و دلیل انتن ندادن موبایل در ایتگونه ساختمانهاست ، دفتر فنی این شرکت با این مشکل مواجه بود .

شرکت موبایل امپلی فایر با قراردادن یک انتن گیرنده سیگنال و یا انتن لگاریتمی در بالای این دفتر و انتقال ان به محیط و با یک بوستر افزاینده انتن دوباند توانست امواج موبایل را تقویت کرده و مشکل انتن ندادن این محیط را برطرف نمود .