ریپیتر موبایل

کاربرد ریپیتر موبایل در چه محیط هایی است؟

ریپیترهای آنتن موبایل مخصوص محیط های خارجی میباشد که بسته مساحتی که جهت پوشش دهی آنتن موبایل مدنظر قرارگرفته شده ، انتخاب میگردد .

ریپیتر موبایل 10 وات و 20 وات از جمله دستگاه های ریپیتر  آنتن موبایل بکار گرفته شده توسط شرکت مخابراتی موبایل امپلی فایرز است . 

با توجه به اینکه در دستگاههای تقویت امواج موب...

کاربرد ریپیتر موبایل در چه محیط هایی است؟

ریپیترهای آنتن موبایل مخصوص محیط های خارجی میباشد که بسته مساحتی که جهت پوشش دهی آنتن موبایل مدنظر قرارگرفته شده ، انتخاب میگردد .

ریپیتر موبایل 10 وات و 20 وات از جمله دستگاه های ریپیتر  آنتن موبایل بکار گرفته شده توسط شرکت مخابراتی موبایل امپلی فایرز است . 

با توجه به اینکه در دستگاههای تقویت امواج موبایل با بالا رفتن هر 3 dbi  بعد از اینکه توان به یک وات برسد ، توان کل سیستم تقویت سیگنال موبایل 2 برابر میگردد ، میتوان قدرت را در ریپیترها افزایش داد . 

بیشتر

ریپیتر موبایل 5 محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 5 از 5 مورد
نمایش 1 - 5 از 5 مورد