ساختمان شرکت جهان فولاد واقع در بزرگراه حقانی خ شهیدی

دفتر مرکزی این شرکت که مجموعا 6 طبقه به همراه 2 طبقه پارکینگ بود دارای مشکل عدم توان مکالمه و قطع شدن تماس حین مکالمه بود . 

با توجه به وضعیت سیگنال موجود و درخواست شرکت ، کلیه طبقات با دستگاههای سه باند تجهیز گردید و پوشش دهی آنتن تلفن همراه و سیگنال 3G و 4G در تمامی فضاها

انجام شد . 

                                                                                                   . قیمت تقویت انتن سه باند