برای دانلود کردن نرم افزار افزایش آنتن دهی گوشی موبایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود برنامه تست سیگنال

برای دانلود نرم افزار تقویت آنتن دهی موبایل ، بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود برنامه تست سیگنال موبایل 

جهت انتخاب دستگاه تقویت آنتن دهی موبایل قیمت و مشخصات آن و سیستمی که مناسب مکان شما باشد ، میتوانید نرم افزارهای تست سیگنال موبایل فوق را بر روی سیستم موبایل خود نصب کرده و با بررسی سیگنال های موجود در منطقه ، با ارایه اظلاعات به کارشناسان ما ، ارزانترین تقویت کننده انتن موبایل را تهیه نمایید . لازم به ذکر است که برنامه های فوق ، برنامه تقویت انتن دهی موبایل اندروید و یا نرم افزار تقویت آنتن موبایل اندروید نیست ، بلکه تنها به شما در بررسی وضعیت سیگنالهای موجود محیط یاری رسانده .