پروژه انتن دهی پاساژ بوشهری در لاله زار از دیگر پروژه های انجام شده در سال 95 توسط شرکت موبایل امپلی فایر بود . 

پاساژ بوشهری با وجود نزدیکی به دکل همراه اول از انتن دهی ضعیفی برخوردار است که با نصب تقویت انتن موبایل در لاین های طبقه همکف این مجتمع تجاری ، مشکل آنتن دهی سیگنال موبایل این پاساژ مرتفع گردید