سفره خانه های سنتی ، رستورانها ، کافی شاپ ها از جمله اصنافی هستند که در طبقات منفی گاها فعالیت می کنند . 

انتن موبایل هم در زیرزمین و طبقات منفی به دلیل داشتن نقاط کور با مشکل ضعیف بودن سیگنال تلفن همراه مواجهند . برای این منظور و با توجه به اپراتوری که در آن ضعف وجود دارد میتوان دستگاه افزایش دهنده مناسب را برگزید . 

سفره خانه و رستوران قلعه سفید از پروژه های تقویت سیگنالی است که توسظ شرکت موبایل امپلی فایر واقع در جاده آتشگاه شهر کرج به انجام رسید .