ریپیتر موبایل

ریپیترهای آنتن موبایل مخصوص محیط های خارجی میباشد که بسته مساحتی که جهت پوشش دهی آنتن موبایل مدنظر قرارگرفته شده ، انتخاب میگردد .

ریپیتر موبایل 10 وات و 20 وات از جمله دستگاه های ریپیتر  آنتن موبایل بکار گرفته شده توسط شرکت مخابراتی موبایل امپلی فایرز است . 

با توجه به اینکه در دستگاههای تقویت امواج موبایل با بالا رفتن هر 3 dbi  بعد از اینکه تو...

ریپیترهای آنتن موبایل مخصوص محیط های خارجی میباشد که بسته مساحتی که جهت پوشش دهی آنتن موبایل مدنظر قرارگرفته شده ، انتخاب میگردد .

ریپیتر موبایل 10 وات و 20 وات از جمله دستگاه های ریپیتر  آنتن موبایل بکار گرفته شده توسط شرکت مخابراتی موبایل امپلی فایرز است . 

با توجه به اینکه در دستگاههای تقویت امواج موبایل با بالا رفتن هر 3 dbi  بعد از اینکه توان به یک وات برسد ، توان کل سیستم تقویت سیگنال موبایل 2 برابر میگردد ، میتوان قدرت را در ریپیترها افزایش داد . 

بیشتر

ریپیتر موبایل 5 محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 5 از 5 مورد
نمایش 1 - 5 از 5 مورد